Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Viser   resultater, sortert på:

Produktinformasjon

Bruksanvisning Avamys nesespray

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon

Bruksanvising, Diskus

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon

CAT - COPD Assessment Test/kols vurderingstest

Pakker á 5 CAT-blokker

Blokk med spørreskjemaer til bruk mot pasient.

Praktiske hjelpemidler 

CAT - Brukerveiledning for helsepersonell

CAT - Brukerveiledning for helsepersonell. COPD Assessment Test (CAT) eller kols vurderingstest er et kort og enkelt spørreskjema som pasientene fyller ut, utviklet med tanke på rutinemessig klinisk bruk for å måle innvirkningen av kols på helserelatert livskvalitet.

Produktinformasjon 

Boostrix kombinasjonsvaksine

Boostrix kombinasjonsvaksine

Pasientinformasjon 

Reiseguide

Nyttig å vite om malaria
(pakker á 30 stk.)

Demonstrasjonsutstyr

Ellipta placebo inhalator 

Ellipta placeboinhalator har et telleverk som teller ned fra 30 til 0

Pasientinformasjon

Visittkort – vaksine.no

(pakker á 50 stk.)

Pasientinformasjon 

Verdt å vite om håndeksem 

Brosjyre til pasienter som lider av kronisk håndeksem

(pakker á 5 eks)

Produktinformasjon 

Praktisk bruk av Lamictal ved graviditet

 Informasjonsbrosjyre

Pasientinformasjon 

10 gode råd for å forebygge håndeksem  

Plakat om håndeksem

Praktiske hjelpemidler  

MADRS

Standarisert spørreskjema - depresjon

Praktiske hjelpemidler 

Toctino Hand Grading Scale

For legens vurdering av håndeksemets alvorlighetsgrad

Produktinformasjon 

Relvar doseringskort 

(pakker á 5 stk.)

Praktiske hjelpemidler 

HAD skåringsveildning 

Hospital Anxiety and Depression Scale

Active life tool kit_HCP_Booklet_GSKDC-PT-NOR-2017-06143_D4.indd

 Praktiske hjelpemidler

Active Life Toolkit, treningsprogram for kols-pasienter

En pakke med materiell med praktiske tips om fysisk trening ved kols. Egen brosjyre utarbeidet til leger og sykepleiere som jobber med kolspasienter.
Treningsprogram som kan hjelpe dine kolspasienter i gang med fysisk trening. Treningsprogram finnes både på grunnleggende og avansert nivå.

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon 

Boostrix brosjyre

Sårskade og stivkrampeprofylakse

Praktiske hjelpemidler 

AstmaKontrollTest for barn

(alder 4 – 11 år )

Praktiske hjelpemidler 

AstmaKontrollTest for voksen

(alder 12 – 60 +)

Demonstrasjonsutstyr

Inhalasjonsaersol - demo 

Praktiske hjelpemidler 

Inhalasjonsaersol /

spray - bruksanvisning  

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon 

Anoro doseringskort 

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon 

AeroChamber Plus – barn

Blokk med bruksanvisninger

Produktinformasjon 

Miniveileder ved astma

Med oppdateringer fra GINA 2017. Miniguiden inneholder også spørsmål om astmakontroll som det kan være relevant å spørre pasientene dine om i pollensesongen.

Produktinformasjon 

AeroChamber Plus - voksen 

Blokk med bruksanvisninger 

Produktinformasjon 

Toctino oppstartsbrosjyre

Veiledning for leger 

Pasientinformasjon

Informasjonsbrosjyre, Astma kan kontrolleres

En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

(pakker á 20 stk.)

Respiratory GOLD_LP_A4_GSKDC-PT-NOR-2017-06439_D1.indd

Produktinformasjon

Brosjyre GOLD-strategi 2017

Oppsummering av GOLD-strategien 2017 for behandlig av kols

Produktinformasjon

Bruksanvisning Avamys nesespray

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon

Bruksanvising, Diskus

(pakker á 5 stk.)

Produktinformasjon 

Boostrix kombinasjonsvaksine

Boostrix kombinasjonsvaksine

Produktinformasjon 

Praktisk bruk av Lamictal ved graviditet

 Informasjonsbrosjyre

Produktinformasjon 

Boostrix brosjyre

Sårskade og stivkrampeprofylakse

Respiratory GOLD_LP_A4_GSKDC-PT-NOR-2017-06439_D1.indd

Produktinformasjon

Brosjyre GOLD-strategi 2017

Oppsummering av GOLD-strategien 2017 for behandlig av kols

Produktinformasjon 

Relvar doseringskort 

Pakker á 5 stk.

Produktinformasjon 

Anoro doseringskort 

Pakker á 5 stk.

Produktinformasjon 

AeroChamber Plus – barn

Blokk med bruksanvisninger

Produktinformasjon 

AeroChamber Plus - voksen 

Blokk med bruksanvisninger 

Produktinformasjon 

Toctino oppstartsbrosjyre

Veiledning for leger 

Produktinformasjon 

Miniveileder ved astma

Med oppdateringer fra GINA 2017. Miniguiden inneholder også spørsmål om astmakontroll som det kan være relevant å spørre pasientene dine om i pollensesongen.

Praktiske hjelpemidler 

CAT - Brukerveiledning for helsepersonell

CAT - Brukerveiledning for helsepersonell. COPD Assessment Test (CAT) eller kols vurderingstest er et kort og enkelt spørreskjema som pasientene fyller ut, utviklet med tanke på rutinemessig klinisk bruk for å måle innvirkningen av kols på helserelatert livskvalitet.

Praktiske hjelpemidler

MADRS

Standarisert spørreskjema - depresjon

Praktiske hjelpemidler 

Toctino Hand Grading Scale

For legens vurdering av håndeksemets alvorlighetsgrad

Praktiske hjelpemidler 

HAD skåringsveildning 

Hospital Anxiety and Depression Scale

Praktiske hjelpemidler

Inhalasjonsaersol /

spray - bruksanvisning  

Pakker á 5 stk.

Praktiske hjelpemidler 

AstmaKontrollTest for barn

(alder 4 – 11 år )

Praktiske hjelpemidler 

AstmaKontrollTest for voksen

(alder 12 – 60 +)

Produktinformasjon

CAT - COPD Assessment Test/kols vurderingstest

Blokk med spørreskjemaer til bruk mot pasient.

Active life tool kit_HCP_Booklet_GSKDC-PT-NOR-2017-06143_D4.indd

Praktiske hjelpemidler

Active Life Toolkit, treningsprogram for kols-pasienter

En pakke med materiell med praktiske tips om fysisk trening ved kols. Egen brosjyre utarbeidet til leger og sykepleiere som jobber med kolspasienter.
Treningsprogram som kan hjelpe dine kolspasienter i gang med fysisk trening. Treningsprogram finnes både på grunnleggende og avansert nivå.

(pakker á 5 stk.)

Pasientinformasjon 

Visittkort – vaksine.no

(pakker á 50 stk.)

Pasientinformasjon 

Verdt å vite om håndeksem 

Brosjyre til pasienter som lider av kronisk håndeksem

Pakker á 5 eks

Pasientinformasjon

Reiseguide 

Nyttig å vite om malaria

(pakker á 30 stk.)

Pasientinformasjon 

10 gode råd for å forebygge håndeksem  

Plakat om håndeksem

Pasientinformasjon

Informasjonsbrosjyre, Astma kan kontrolleres

En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

(pakker á 20 stk.)

Demonstrasjonsutstyr

Ellipta placebo inhalator 

Ellipta placeboinhalator har et telleverk som teller ned fra 30 til 0

Demonstrasjonsutstyr

Inhalasjonsaersol - demo 

Vis mer