Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Produktoversikt

Indikasjon: Cervarix er en vaksine til bruk fra 9 årsalder som skal forhindre premaligne ano-genitale lesjoner (i livmorhals, vulva, vagina og i anus), livmorhalskreft og analkreft som har årsakssammenheng med visse onkogene humane papillomavirus (HPV).

Cervarix beskytter mot HPV 16 og 18 som utgjør omtrent 70 % av livmorhalskrefttilfellene. I tillegg har Cervarix vist beskyttelse mot andre HPV-typer utover de som inngår i vaksinen (såkalt kryssbeskyttelse). 1

Cervarix er biologisk forskjellig fra andre HPV-vaksiner grunnet vaksinens adjuvans, AS04, som er designet for å gi økt immunrespons. 2

Cervarix har dokumentert høy grad av beskyttelse mot de mest alvorlige celleforandringene i livmorhalsen (CIN3+), henholdsvis 100 % beskyttelse mot CIN3+ forårsaket av HPV 16 og 18 og 93 % beskyttelse mot CIN3+ uavhengig av hvilken HPV-type som forårsaker celleforandringen.3 Det er ikke tilgjengelig evidens for at noen annen HPV-vaksine har bedre totalbeskyttelse mot alvorlige celleforandringer (CIN3+)

Cervarix er en ikke-levende vaksine. De vanligste bivirkningene observert etter vaksinasjon er reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. smerte, rødhet og hevelse, tretthet, muskelsmerter og hodepine. De fleste reaksjonene er kortvarige og av mild til moderat alvorlig karakter. 1

For mer informasjon om effekt og bivirkninger av HPV-vaksine, se

Cervarix preparatomtale

HPV-vaksine (Humant papillomavirus) - veileder for helsepersonell (FHI)


Oversiktsartikkel om HPV-vaksiner fra 2017:

Harper D, DeMars L. HPV vaccines – A review of the first decade. Gyn Oncol 2017;146 (1):196-204

Cervarix har vært tilgjengelig i Europa siden 2007 og er benyttet i barnevaksinasjonsprogram i bl.a Finland, Island, UK, Nederland, Belgia og Danmark.

HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

Cervarix vil fra høsten 2017 tilbys jenter i 7. klasse i to doser. Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2017 en åpen anbudskonkurranse for ny avtale om levering av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet. I anbudet deltok to produsenter. GSK deltok med Cervarix og MSD deltok med Gardasil 9. Cervarix fikk beste vurdering for begge hovedkriteriene kvalitet og pris.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i revidert nasjonalbudsjett at gutter i 7. klasse også skal få tilbud om Cervarix gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.

HPV opphentingsvaksinasjon

Stortinget besluttet høsten 2015 at det skulle innføres et opphentingsprogram med gratis HPV-vaksine til jenter/kvinner født 1991 eller senere. Dette er et viktig forebyggende tiltak som vil kunne forhindre fremtidige krefttilfeller forårsaket av HPV-virus.

Tilbudet startet 1 november 2016.og gjelder til juni 2019. Gjennomføringen organiseres av kommunene.

Etter en åpen anbudskonkurranse besluttet Folkehelseinstituttet å tilby Cervarix til jenter/kvinner opp til 26 år som ønsker å benytte seg av tilbudet om gratis HPV-vaksine.

Etter Folkehelseinstituttets faglige vurdering skilte det lite mellom de tilgjengelige HPV-vaksinene med hensyn til hovedformålet med opphentingsvaksinasjonen som er å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft.

Referanser:

  1. Cervarix preparatomtale
  2. Garcon, N., Mechelen, M. V., and Wettendorff, M. Development and evaluation of AS04, a novel and improved immunological adjuvant system containing MPL and aluminium salt. Elsevier academic press; London. 2006; 161-178.
  3. Lehtinen, M, Paavonen, J, Wheeler, CM, et al. 2012. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol, 13(1):89-99.

Cervarix er et registrert varemerke av GlaxoSmithKline group of companies