Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Viser   avgrenset til:    

 • Adartrel

  ropinirol<br/> CNS
 • Anoro

  umeclidinium/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Augmentin

  Amoksicillin/klavulansyre<br/> Infeksjon
 • Avamys

  flutikasonfuroat<br/> Lunge og allergi
 • Avodart

  Dutasterid<br/> Urologi
 • Benlysta

  belimumab<br/> Lupus
 • Betnovat/ Betnovat med chinoform

  betametason / betametason og kliokinol<br/> Hud
 • Bexsero

  Vaksine mot meningokokk B<br/> Vaksiner
 • Boostrix

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste<br/> Vaksiner
 • Boostrix Polio

  vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio<br/> Vaksiner
 • Celsentri

  maraviroc<br/> Hiv
 • Cervarix

  vaksine mot humant papillomavirus<br/> Vaksiner
 • Combivir

  zidovudin<br/> Hiv
 • Dermovat

  klobetasolpropionat<br/> Hud
 • Duodart

  dutasterid/tamsulosin<br/> Urologi
 • Engerix-B

  vaksine mot hepatitt B<br/> Vaksiner
 • Epivir

  lamivudin<br/> Hiv
 • Fendrix

  vaksine mot hepatitt B med adjuvans<br/> Vaksiner
 • Flolan

  epoprostenol<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Fluarix

  vaksine mot influensa<br/> Vaksiner
 • Flutide

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutide Nasal

  flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Flutivate

  flutikasonpropionat<br/> Hud
 • Fortum

  ceftazidim<br/> Infeksjon
 • Havrix

  vaksine mot hepatitt A<br/> Vaksiner
 • Imigran

  sumatriptan<br/> Nevrologi
 • Incruse Ellipta

  umeclidinium<br/> Lunge og allergi
 • Integrilin

  eptifibatid<br/> Hjerte-kar
 • Kivexa

  lamivudin/abakavir<br/> Hiv
 • Lamictal

  lamotrigin<br/> CNS
 • Malarone

  atovakvon/proguanil<br/> Infeksjon
 • Menveo

  vaksine mot meningokokk A, C, W135 og Y<br/> Vaksiner
 • Naramig

  naratriptan<br/> Nevrologi
 • Nucala

  mepolizumab<br/> Lunge og allergi
 • Priorix

  vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder <br/> Vaksiner
 • Rabipur

  vaksine mot rabies<br/> Vaksiner
 • Relvar Ellipta

  flutikasonfuroat/vilanterol<br/> Lunge og allergi
 • Requip Depot

  ropinirol<br/> CNS
 • Rotarix

  vaksine mot rotavirus<br/> Vaksiner
 • Seretide

  salmeterol/flutikasonpropionat<br/> Lunge og allergi
 • Serevent

  salmeterol<br/> Lunge og allergi
 • Seroxat

  paroksetin<br/> CNS
 • Tivicay

  dolutegravir<br/> Hiv
 • Toctino

  alitretionin<br/> Hud
 • Triumeq

  dolutegravir<br/> Hiv
 • Trizivir

  lamivudin/zidovudin/abakavir<br/> Hiv
 • Twinrix

  vaksine mot hepatitt A og B<br/> Vaksine
 • Valtrex

  valaciklovir<br/> Infeksjon
 • Varilrix

  Vaksine mot vannkopper<br/> Vaksiner
 • Ventoline

  salbutamol<br/> Lunge og allergi
 • Volibris

  ambrisentan<br/> Pulmonal arteriell hypertensjon
 • Wellbutrin Retard

  bupropion<br/> CNS
 • Zantac

  ranitidin<br/> Mage-tarm
 • Zeffix

  lamivudin<br/> Hiv
 • Ziagen

  abakavir<br/> Hiv
 • Zinacef

  cefuroxim<br/> Infeksjon
 • Zovirax

  aciklovir<br/> Infeksjon
 • Zyban

  bupropionhydroklorid<br/> Røykeavvenning

Vis mer

 • HIV | helsepersonell.gsk.no

  For Healthcare Professionals: Welcome to the HIV therapy area. Here you can access the latest information on our HIV portfolio.
 • GSK information about Inside Severe Asthma programme

  For Healthcare professionals. Information about severe asthma programme, expert videos, latest news and materials for download.
 • Lunge og allergi

 • Vaksiner

  Informasjon til helsepersonell: GSK utvikler og produserer vaksiner for å forebygge smittsomme sykdommer, både hos barn og voksne. Hver dag distribuerer GSK mer enn 2 millioner vaksiner til mennesker i 170 land

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ingen resultater samsvarer med dine søkekriterier