Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

View our products

Produktoversikt

Søk og finn informasjon om våre produkter

Expert perspectives

Ekspertperspektiv

På GSKs møteplass kan helsepersonell få enkel tilgang til informasjon og service knyttet til våre produkter, herunder også webcasts og ekspertvideoer om aktuelle temaer.

Relvar:

  1. Relvar Ellipta preparatomtale 
  2. Nucala preparatomtale
  3. Felleskatalogen ATC group R03DX
  4. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ElliptaTM dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72 [Pubmed]
     

Relvar, Nucala og Ellipta er registrerte varemerker av GSK Group of Companies.